Pluim 2015

Persbericht Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB)

Toegankelijkheidspluim 2015 naar G-handbal

Op 10-10-2015 werd de jaarlijkse toegankelijkheidpluim van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) uitgereikt aan de “Giganten” van het G-handbalteam  Baarn. Dit jaar was het Thema van de week van de Toegankelijkheid van 5-10 oktober 2015: Welkom bij de Club.
Sedert 2008 heeft Baarn een  G-handbalteam (jong volwassenen) voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ledental en het niveau van het spel is in de loop der jaren geleidelijk gegroeid. Gestart met 4 tot inmiddels 13 leden.
Er wordt op zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00 getraind in de Trits onder leiding van ervaren vrijwilligers. Tijdens de training valt op dat men rekening houdt met elkaar, er wordt rustig en ontspannen geoefend. Er is grote saamhorigheid. De trainers, maar ook ouders zijn zeer betrokken. Het team gaat regelmatig (1 x per maand) op toernooi in heel Nederland om samen met andere teams te spelen. Ook zijn er de speciale Olympics Nationale Spelen. Gedurende 3 dagen worden er niet alleen wedstrijden gespeeld, is er  muziek, feestjes, polonaises en een BBQ.
Ook dit jaar bestaat de “Pluim” uit een ingelijste oorkonde ontworpen door Dhr. D. Wentink. De spelers kregen de oorkonde netjes opgerold met een lintje er omheen uitgereikt door Mevrouw P.Verwoerd.   Aansluitend werd er met spelers, trainers en bestuursleden van de SGB koffie met gebak genuttigd. De Oorkonde krijgt een plek in het kastje van G-handbal in de gang van de Trits.
De “Pluim” is ook bedoeld andere verenigingen en clubs te attenderen op het belang van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Bekijk hier de foto’s