Scootmobiel- driewielfietscursus  11 september 2017

Deleuning

 

 

 

 

Scootmobiel- driewielfietscursus  11 september 2017

Iedereen wil graag zelfstandig zijn en blijven. Je wilt je veilig en zelfverzekerd op de weg voelen. Het aantal scootmobielgebruikers is de laatste jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting nog verder toenemen.

Verkeersregels
Het is niet voor iedereen duidelijk hoe iemand op een scootmobiel of driewielfiets zich dient te gedragen. Voor de scootmobieler betekent dit dat je je aan moet passen aan de verkeersregels die gelden op het weggedeelte waarop je rijdt. Op de stoep gelijk aan een voetganger, op het fietspad gelijk met een fietser en op straat gelijk aan een fietser of bromfietser. Voor het gebruiken van een scootmobiel is geen rijbewijs nodig. Iemand die nooit heeft gefietst of een auto heeft bestuurd mag op een scootmobiel rijden.

Doel van de cursus
Het doel van de cursus is de scootmobiel-driewielfietsgebruiker de gelegenheid te bieden om op een plezierige, leerzame en aangename manier kennis en kunde eigen te maken. De cursus wordt op maandag 11 september a.s. van 13.30 tot 17.00 uur gehouden.

Het aantal scootmobielgebruikers is de laatste jaren sterk toegenomen en zal met de toenemende vergrijzing nog verder groeien. Uit onderzoek is gebleken scootmobielgebruikers zich vaak onzeker op de weg voelt.
De gebruiker van een scootmobiel of driewielfiets is een kwetsbare verkeersdeelnemer. Hij moet wennen aan het voertuig. Bij het afleveren van de scootmobiel krijgt de gebruiker een instructie van gemiddeld een uur over het bedienen en functioneren van het voertuig. De voertuigbeheersing zal de gebruiker vaak zelf in de praktijk moeten leren. Veel mensen kunnen dat, maar velen kunnen dat ook niet, met als gevolg dat de scootmobiel niet, of niet veilig wordt gebruikt.

De cursus
Om het verkeersinzicht te vergroten en de voertuigbeheersing van scootmobiel en driewielfietsgebruikers te verbeteren bieden ANBO, PCOB-KBO, Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Baarn en Stichting Welzijn Baarn de cursus aan.

De kosten
Kosten: € 5.00 Aan het einde van de cursus krijgt u een certificaat van deelname en een lunch bon.

Aanmelding
Opgeven kunt u bij DVC De Leuning, tel. 035-5422020