Scootmobiel Praktijkdag

“Op 4 juli 2014 werd voor de tweede keer de z.g. Scootmobiel Praktijkdag gehouden in de Pekingtuin.
Samen met ANBO, PCOB, Veilig Verkeer Nederland afd.Baarn, Welzijn Baarn en SGB wordt deze dag georganiseerd.

Achtergrond is o.m. het toenemend aantal ongevallen van scootmobielers. Uit onderzoek is gebleken, dat steeds meer mensen met een beperking gebruik maken van een scootmobiel om zich te verplaatsen. Door onervarenheid worden verkeersregels niet goed toegepast of is men nog onbekend met de veranderde verkeersregels voor scootmobielers.
Door deel te nemen kan men zijn/haar rijvaardigheid verbeteren, een beter idee krijgen wat er wel of niet kan met de scootmobiel.

 

 

Ook de aanwezige ergotherapeut gaf advies over de zit en houding in de scootmobiel.
Een geslaagde dag.”