ACTIVITEITEN SGB 2019

Toegankelijkheid PIT 

Bij PIT aan de Eemnesserweg is na veel aandringen door de Senioren Raad (SR) en de SGB een goede toegankelijkheid gerealiseerd.
Lage drempel, een mooie paal met drukknop, waardoor de deur automatisch open gaat, uiteraard tijdens de openingstijden.
Een foto en persbericht hebben we gemaakt. Aanwezig waren op 15 mei o.a. een afvaardiging van de Senioren Raad (SR) en SGB, alsmede Wilma Tingelaar als gebruiker. Zij demonstreerde het gebruik. Baarn weer een stap vriendelijker voor de ouderen en de mensen met een fysieke beperking.

SGB PIT

All Together Festival

Op 1 juni 2019 stonden we op verzoek van de organisatie van het All Together Festival in de Pekingtuin.
We hadden gezorgd voor een goed gevulde informatiestand.
Samen met de Senioren Raad konden we diverse mensen van informatie voorzien.
Ook konden we wat materiaal uitreiken.
Eén bestuurder van een scootmobiel die de SGB nog niet kende meldde zich bij ons en wilde in de toekomst meer betrokken worden bij SGB activiteiten.

All Together Festival

Cultureel Festival

Op zaterdag 7 september was er in Baarn weer het traditionele Cultureel Festival.
Er was weer een “Zorgplein” georganiseerd met allerlei informatie stands.
Natuurlijk was ook de SGB aanwezig.
Goede belangstelling voor het werk van de SGB.
Ook kon er weer op de SGB betrekking hebbende informatie worden uitgereikt.

Toegankelijksheidspluim

Op 9 oktober hebben we als SGB de jaarlijkse Toegankelijkheidspluim met oorkonde uitgereikt.
Dit keer was het Eemland Wonen die de prijs in ontvangst mocht nemen.
Er was op verzoek van de SGB een goede toegankelijkheid gerealiseerd voor mensen met een rolstoel en of een scootmobiel.
Onze ondersteuner Wilma Tingelaar had mede met enkele bewoners ontdekt dat de toegankelijkheid bij de ingang, handicap vriendelijker kon.
Pluim en ingelijste oorkonde werden uitgereikt aan de coordinator Vastgoed van Eemland Wonen, de heer Ronald van der Horst.

Linker foto: Op de rug gezien, SGB secretaris Anneke Braakman overhandigt de pluim, onder het toeziend oog van (rechts) bestuurder Dik Wentink en links een bewoonster van het Parkgebouw.
Rechter foto: een trotse heer Van der Horst met Pluim en Oorkonde met rechts SGB bestuurder Dik Wentink en links onze ondersteuner Wilma Tingelaar.

SGB Pluim 2019
SGB Pluim 2019 / 2

SGB 20 Jarig Bestaan

Op 19 september mocht de SGB haar 20 jarig bestaan vieren. Dat gebeurde in De Speeldoos.
Iedereen werd welkom geheten met o.a. koffie en wat lekkers.
Het onderwerp was o.a. “brandveiligheid in en om de woning voor ouderen en mensen met een fysieke beperking”.
Een medewerker van de Veiligheid Regio Utrecht (VRU) verzorgde dit onderdeel dat we in samenwerking met de Senioren Raad (SR) hadden voorbereid. Mede met het oog op dit onderwerp en een daaraan gekoppelde ontruimingsoefening was de burgemeester ook uitgenodigd en aanwezig. Ook wethouder Van Roshum – onze Zorg wethouder – was aanwezig.
Tijdens het openingswoord door onze voorzitter Simon Verkade, vroeg de burgemeester of hij “even mocht inbreken” in het verhaal van de voorzitter. Met enkele passende woorden verklaarde hij dat hij namens het gemeentebestuur van Baarn aan de SGB voorzitter de Erespeld van de gemeente Baarn mocht uitreiken.
Dit in verband met zijn verdiensten voor de gemeente Baarn en de Baarnse gemeenschap.
De burgemeester voegde de daad bij het woord en speldde de – even sprakeloze – voorzitter de speld op en reikte hem de daarbij behorende ingelijste oorkonde uit.
Vervolgens kon het programma worden afgewerkt. De VRU voorlichter Geert Jan Rijsterborgh liet in woord en beeld zien hoe belangrijke goede brandwerende maatregelen zijn.
De onverwachte ontruimingsoefening gaf De Speeldoos directie voldoende handvatten voor een goede evaluatie. De bezoekers kregen een gevulde envelop mee, met op de onderwerpen betrekking hebbende zaken.

Linker foto: Burgemeester Roëll spelt de Erespeld op bij de overrompelde Simon Verkade
Rechter foto: Verkade showt de bloemen en de Oorkonde, met op de achtergrond een aantal aanwezigen in de zaal.

Simon V, Erespeld
Simon V, Erespeld
Simon V, Erespeld
Simon V, Erespeld Foto’s Caspar Huurdeman

Gelijk is Gelijk

De tweede netwerkdag van “Gelijk is Gelijk” werd op 3 december gehouden in het Beatrix gebouw in Utrecht.
De SGB voorzitter Simon Verkade was door het bestuur afgevaardigd deze dag te bezoeken.
Enkele honderden bezoekers waren naar deze informatieve dag toe gekomen.
In de zaal veel stands met informatie over allerlei zaken die met een G-handicap te maken hadden.
Veel werd er gesproken over een goede toegankelijkheid voor de mensen met een G-handicap in allerlei vormen.
In Nederland moet nog veel veranderen voor mensen met een handicap. Met name de toegankelijkheid in de ruimste zin van het woord kreeg veel aandacht.
Er was een rapport verschenen over “Toegankelijkheid van goederen en diensten” en ook was er een “schaduw rapport inzake de rechten van mensen met een beperking”.
Beide rapporten zijn later door de SGB voorzitter overhandigd aan de Zorg wethouder Van Roshum.
Omdat Baarn voor wat betreft de toegankelijkheid van de balie in het Gemeentehuis nu voorop loopt is er ook bij de balie een foto gemaakt met de financiële wethouder Theo Stroo.
De SGB voorzitter sprak de wens uit dat er na de balie in de hal van het gemeentehuis. nog meer stappen gaan volgen.
Het VN-verdrag Handicap vraagt dit ook.

Rapporten Gelijk is Gelijk
Simon, SGB Rapporten Gelijk is Gelijk aan Wethouder Andre van Roshum
Simon, SGB en Theo Stroo, Wethouder
Simon, SGB en Theo Stroo, Wethouder

Foto’s Martin Hoogendoorn  Baarnsche Courant