Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden

Overleg met vertegenwoordiger van Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.
In het kader van deskundigheidsbevordering is er overleg geweest met dhr. W. Verhoek Baarnse vertegenwoordiger van de Nederlandse vereniging voor Slechthorenden (NVVS).

Gekeken is wat de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn kan betekenen voor de slechthorenden in Baarn. Ten aanzien van de toegankelijkheid kwam er een punt zeer duidelijk naar voren. Dat gaat om het wel of niet aanwezig zijn van goedgekeurde ringleidingen in openbare gebouwen. De NVVS heeft zich al heel erg ingespannen om in Baarn, in verschillende openbare gebouwen, goedgekeurde ringleidingen gerealiseerd te krijgen. Dat is op verschillende plaatsen al in orde.

De vraag aan ons als SGB, maar ook aan u als inwoner van Baarn, aan te geven wanneer er in Baarn openbare gebouwen zijn waarbij ringleidingen gewenst zouden zijn. Verder was het voor ons als stichting goed om deze “wat minder zichtbare handicap” weer eens wat meer onder de aandacht te brengen.

Het was goed om te kijken waar wij iets meer zouden kunnen beteken voor de NVVS, maar ook belangrijk om te horen, waar wij als SGB, kunnen doorverwijzen naar de NVVS.

 

Verder willen wij u een belangrijke tip van dhr. W. Verhoek niet onthouden:

Wanneer u op een gebouw het vignet van ringleiding ziet, vraag dan waar in het gebouw de ringleiding aanwezig is. In sommige gebouwen wordt er in beperkte ruimtes of een beperkt deel van een ruimte een ringleiding aangelegd. U kunt dan voorkomen dat u uiteindelijk zonder gebruik van ringleiding komt te zitten.

Ook thuis is een ringleiding mogelijk.

 

Nadere informatie kan verkregen worden bij de heer W. Verhoek of bij de  NVVSwww.nvvs.nl

       e-mail: info@nvvs.nl
       tel. 030-2617616
       bezoekadres: Randhoeve 221, 3995 GA  Houten.