Cultureel festival 2018

SGB Cultureel festival 2018

Op zaterdag 1 september was er in Baarn weer het Cultureel Festival. De SGB was ook met een informatiekraam aanwezig op het z.g. Zorgplein tegenover het gemeentehuis.
Het was een mooie dag. Niet alleen wat betreft de heerlijke zonneschijn, maar ook vanwege de belangstelling bij onze kraam.  Op of in onze kraam was diverse informatie te vinden. Van SGB fotoboek, jaarverslagen en andere van belang zijnde informatie.
We konden als SGB informatie kwijt aan belangstellenden. En wij kregen weer informatie  vanuit onze “achterban”. Informatie die we ook weer kunnen gebruiken o.a. in onze gesprekken met de gemeente. De SGB is immers advies orgaan van het college van  B&W.
Gebleken is ook dat je als organisatie voortdurend moet werken aan de basis van je bestaan. Daar  – onder de mensen – is de informatie. Daar ligt de informatie vaak voor het oprapen.
We kijken als SGB bestuur terug op een goede dag.