WMO avond (20 november 2008)

Wmoshow georganiseerd door de Initiatiefgroep Wmo groot succes!

 

De op 20 november jl. in het Brandpunt georganiseerde Wmo-show is een groot succes geworden.

De in de initiatiefgroep samenwerkende groeperingen FGBB Welzijn, PCOB, ANBO, Allochtonenraad en SGB kijken terug op een geslaagde avond.De opkomst was met ca. 100 aanwezigen groot te noemen. Door de ruime publiciteit waren ook gewone burgers op de avond toegestroomd.

De avond werd geopend door de heer Nico Swaab, secretaris van de SGB.

De avond was voor iedereen, die met de Wmo te maken heeft: voor mensen met een functiebeperking, voor ouderen, voor vrienden en familie, voor mensen die in de zorg werken, voor vrijwilliger en mantelzorgers.

 

Het cabaretduo “De Nachtzusters” heeft op hun eigen wijze de verschillende onderwerpen uit de Wmo, waar mensen uit Baarn zich mee bezig houden, belicht. Met humor en muziek werden sketchjes en liedjes uitgevoerd gericht op mantelzorg, vrijwilligerswerk, verstrekken van voorzieningen via het Zorgloket, en de indicaties van het Gewest en CIZ.

Voor muziek bij de binnenkomst, pauze en na afloop zorgde de Afrikaanse muziekgroep Leven in Symbiose. Ook zij werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

De aanwezige Baarnse burgers konden hun bezorgdheid over het verkrijgen van goede zorg en de soms langdurige besluitvorming kwijt bij het panel. Dat panel bestond uit wethouder De Wilde, Mw. Lagerweij van het Zorgloket Baarn, Mw. M. Kramer van Amant en de hr. J. Eling van het Gewest. De vele vragen werden naar eer en geweten beantwoord.

 

De Initiatiefgroep had tevens als doel van deze avond meer burgers over te halen tot een actieve betrokkenheid bij de Wmo. In de zin, dat zij mee gaan denken over het door de gemeente uit te voeren beleid. Zij kunnen zich melden bij de Initiatiefgroep. Voor deze doelstelling zal echter nog veel inzet gepleegd moeten worden.