Cultureel festival 2012

“Het weer was het Cultureel Festival goed gezind. Was het de dag ervoor nog zeer regenachtig zaterdag 1 september was een prima dag.
Dus samen met vele andere maatschappelijke organsiaties was de SGB weer present. Ons algemene doel om deel te nemen is informatie te geven over onze activiteiten en inzet voor de burger met een handicap. Onze naamsbekendheid proberen we te verhogen door het uitreiken van onze folder en bloknotes en pennen met onze naam erop. Voor de jeugd waren ballonnen beschikbaar.
De vele positieve reacties zorgden ervoor dat we aan het eind van de dag een goed gevoel overhielden.”