Veiligheid met een beperking (23 april 2009)

Informatieochtend S.G.B. in samenwerking met Brandweer S.G.B. pakt circulaire van minister nogmaals op.

Op donderdag 23 april 2009 organiseert Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) in samenwerking met Brandweer Baarn nogmaals een voorlichtingsochtend.
Deze bijeenkomst is een gevolg van de aandacht die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving gevraagd wordt.
Aan de gemeenten, provincies, organisaties van en voor mensen met beperkingen als gevolg van een chronische ziekte of handicap is gevraagd, om beter voorbereid te zijn op het redden van mensen met een beperking bij calamiteiten zoals brand.

 

De voorlichtingsochtend is bedoeld om mensen met een beperking  tips en adviezen te geven om hun eigen veiligheid te verhogen.
Deze ochtend wordt in navolging van de oefening op 25 oktober 2007 en de goed bezochte voorlichtingsochtend van 16 april vorig jaar georganiseerd.
De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van de S.G.B. Dhr. S. Verkade.
Wethouder dhr. J. de Wilde zal ook aanwezig zijn en een kort woord tot de aanwezigen richten.
Hierna zal de DVD “niet bang maar voorbereid”, worden vertoond.
Na aanleiding van deze DVD zal een medewerker, van Brandweer Baarn dit samen met de aanwezigen bespreken en verder uitdiepen.

Aangezien de S.G.B. dit jaar 10 jaar bestaat, zal er bij de koffie iets smakelijks worden gepresenteerd.
Degene die vorig jaar ook bij de bijeenkomst zijn geweest, zijn dit jaar uiteraard weer van harte welkom en kunnen volop en met veel inzet mee praten.

De voorlichtingsochtend zal plaats vinden in een zaal van Theater de Speeldoos, Centrum voor Kunst en Cultuur, Rembrandtlaan 35 te Baarn, op 23 april 2009 aanvang 9.30 uur en duurt tot  ca. 11.30 uur.
U kunt zich aanmelden bij:  mw. Petra Verwoerd , tel. 035 –  5423625 en Dhr. Simon Verkade, tel. 035 – 5416724

Heeft U een vervoersprobleem laat het ons weten bij de aanmelding.