Scootmobiel cursus 28 aug en 4 sep 2012

“Samen met de Ouderenbonden, SGB en Welzijn is ook dit jaar weer de bekende Scootmobiel cursus georganiseerd op 28 augustus en 4 september jl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De door de gemeente gesubsidieerde cursus werd  op 28 augusuts ‘s morgens geopend door wethouder J. Baerends in de Leuning. In de Leuning werden de verkeersregels onder leiding van Bertus van Es besproken. Tevens werd de reactiesnelheid van de deelnemers getest, niet onbelangrijk in het steeds drukker wordende verkeer. Onder leiding van fysiotherapeut Joey Molloy werden beenspieroefeningen en oefeningen ter vergroting van de armspierkracht gedaan. Op 4 september reden cursisten over een uitgezet parcours in de Pekingtuin om hun rijvaardigheid te testen. Aan deelnemers werd tot slot een certificaat uitgereikt tijdens een gezellige slotlunch in de Leuning.”