Parkeerschijven verplicht

PARKEERSCHIJVEN GEBRUIKEN

De wetgeving voor parkeerschijven is veranderd. Nieuw is dat mensen met een handicap voortaan ook de parkeerschijf moeten gebruiken. Per 1 mei 2009  moet u op een gehadicaptenparkeerplaats waar met een bord de maximale parkeerduur is aangegeven ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan, dat hetzelfde voertuig te lang op een gehadicaptenparkeerplaats staat. Vanaf 1 mei 2009 mag u het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf alleen nog HANDMATIG  instellen. Een parkeerschijf met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mag dus niet meer gebruikt worden.

Bron: MEE Magazine juni 2009