Persbericht gehandicapten-parkeerplaatsen bij het vernieuwde Stationsgebied

SGB Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn

Postbus 394, 3740 AJ Baarn, tel. 035 – 541 6724 (Hr. S.Verkade, voorzitter)

 

Persbericht

 

 

SGB verheugd over realisatie van twee algemene gehandicapten-parkeerplaatsen bij het vernieuwde Stationsgebied

 

Bij de herinrichting van het Stationsplein heeft de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), het officiële adviesorgaan van de gemeente ten behoeve van mensen met een fysieke beperking, gepleit voor de aanleg van Algemene Gehandicapten-parkeerplaatsen.

 

Wij zijn blij te kunnen vaststellen, dat deze plaatsen thans gereed zijn. Staand voor het NS-station zijn deze te vinden bij de nieuwe fietsenstalling, direct bij het begin van het grote parkeerterrein aan de Gerrit van der Veenlaan (zie foto).

Het volledige parkeerterrein voor de auto’s is gerealiseerd op het terrein van de voormalige garage Van den Meeberg.

 

De parkeerplaatsen zijn ruim opgezet en voldoen daarmee aan de geldende normen en kunnen uitsluitend worden gebruikt door burgers die daarvoor de noodzakelijke vergunning hebben.