Koninklijke weg

van een bestuurslid van de SGB door Eemland RTV over De Koninklijke Weg.
De Koninklijke Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)- Wandelsportorganisatie Nederland bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid van dit feit wilde de bond iets bijzonders doen en zo is het idee geboren om een wandelroute te maken van Paleis Noordeinde in Den Haag naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. In eerste instantie was Paleis Soestdijk niet opgenomen in de route. Dit is gelukkig naderhand gewijzigd. Het wandelpad is totstandgekomen in samenwerking met De Stichting Groen en Handicap. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat het pad volledig toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking.

De Stichting Groen en Handicap heeft de plaatselijke gehandicaptenplatforms benaderd om mee te werken aan het beweg-wijzeren van de route. Verder wordt van de platforms verwacht dat ze twee keer per jaar de  route inspecteren om te zien of het allemaal nog klopt, geen stickers zijn verdwenen enz. De Stichting Gehandicaptenblangen Baarn (SGB) zal daar graag aan meewerken. Als de vergunningen binnen zijn, zullen in de loop van de maand maart de stickers worden aangebracht.

De route binnen de gemeente Baarn loopt van Hollandsche Rading langs de (afgebrande) Fazantenhof naar Lage Vuursche.Via de Koudelaan en de Dorpsstraat gaat de route langs de kerk en voorbij Kasteel Drakensteyn rechtsaf het bos weer in. Langs de recreatiekuil en Camping De Zeven Linden wordt de Hilversumsestraatweg bereikt. Deze straat oversteken en op het fietspad rechtsaf. Na een paar honderd meter linksaf  de Domlaan in.
Dit pad blijven volgen tot uiteindelijk bij de Emmabrug wordt uitgekomen op de Amsterdamsestraatweg.

Rechtsaf langs de Amsterdamsestraatweg en oversteken naar de Prinses Marielaan. Deze laan helemaal af tot de Lt. Gen. Van Heutzlaan. Oversteken naar het fietspad en dit pad af tot de stoplichten. Daar linksaf op de Amsterdamsestraatweg naar Paleis Soestdijk. Als men dat wil kan ook de oranjeroute door het Baarnse Bos worden gevolgd. Voorbij het paleis de Biltseweg oversteken en rechtsaf naar de Jachthuislaan in Soest. Uiteraard kan de route ook van oost naar west worden gewandeld of gereden. Dus van Soest via Baarn  en Lage Vuursche naar Hollandsche Rading.

Provincies, gemeenten en bedrijven hebben geld beschikbaar gesteld voor de Koninklijke Weg. De gemeente Baarn heeft een subsidie van €  5.000,– gegeven. Een deel van dit bedrag zal worden besteed aan een picknicktafel die ook geschikt is voor gebruik vanuit de rolstoel of scootmobiel. Voor deze tafel moet nog een geschikt plekje worden gezocht.

Op 30 maart a.s. vertrekt een estafetteploeg, bestaande uit wandelaars en rolstoelers, van Paleis Noordeinde in Den Haag. Per dag leggen ze ongeveer 30 km  af. Op 1 april a.s. komen ze vanaf Hollandsche Rading de gemeente Baarn binnen. Die dag komt de ploeg tot Lage Vuursche. Op 2 april wordt de tocht voortgezet van Lage Vuursche naar Baarn. We hopen dat de wethouder onderweg de aangeboden picknicktafel officieel kan ‘openen’. Na een koffiepauze in De Generaal wordt de tocht om 11.00 uur voortgezet richting Paleis Soestdijk.

Vervolgens verlaat de ploeg onze gemeente om de tocht in buurgemeente Soest  te vervolgen. De SGB hoopt, samen met de gemeente Baarn, veel aandacht te besteden aan de doortocht door onze gemeente. De pers en Eemland RTV zullen hier zeker bij betrokken worden.De tocht eindigt op 4 april bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Dan is ongeveer 175 km afgelegd. De estafetteploeg wordt op het paleis ontvangen door Prinses Margriet.