Bijeenkomst over Veiligheid en Burger op 24 mei 2011

SGB Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn

Postbus 394, 3740 AJ Baarn, tel. 035 – 541 6724 (Hr. S.Verkade, voorzitter)

 

Persbericht

 

Geslaagde bijeenkomst over Veiligheid en Burger op 24 mei 2011. in de Speeldoos.

De door de drie gemeentelijke adviesorganen samen met de Veiligheidsregio Utrecht georganiseerde bijeenkomst over veiligheid in en rondom het huis kan als zeer geslaagd worden beschouwd.

 

Afgelopen dinsdag 24 mei is een geslaagde bijeenkomst gehouden over veiligheid van de burger in en rond het huis.

De Seniorenraad (SR), Allochtonenraad (AR) en de Stichting Gehandicapten- belangen Baarn (SGB) hebben samen met de Veiligheids Regio Utrecht (v/h Brandweer Baarn) de aanwezige inwoners van Baarn geïnformeerd over het voorkomen van brand in en rondom de woning.

De bijeenkomst werd geopend door burgemeester Roëll, wat door eenieder zeer op prijs werd gesteld.

De organisatoren hadden door aandacht in de media en het verspreiden van posters en flyers een groot aantal van ca. 50 deelnemers weten te strikken voor de bijeenkomst.

De organisatoren grepen de gelegenheid aan zich kort aan de aanwezigen te presenteren. Voor de SR werd de presentatie gedaan door Mw. A. Welling (voorzitter), voor de AR Mw.J. Lemroussi, en voor de SGB was dat Hr.N. Swaab (secretaris).

 

Vervolgens werd de DVD getoond met voorbeelden van calamiteiten in een restaurant waar mensen aanwezig waren met een beperking en adviezen voor mensen met een bv. een visuele beperking.

 

Teneinde de vertegenwoordigers van de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV-ers) van de Speeldoos op een alertheid en organisatievermogen te testen was een onverwachte ontruiming ingelast. Deze verliep goed, complimenten voor de BHV-ers.

Buiten achter de Speeldoos had de Brandweer een proefopstelling gemaakt van het fenomeen “Vlam in de pan”. Rob Giltaij met zijn collega John Bruins gaven uitleg hoe te handelen in een dergelijke situatie. Een aantal deelnemers deed zelf met instructie van de Hr. Giltaij een succesvolle poging om het vuur snel te doven.

Na de pauze (met koffie en gebak met een “V” van veiligheid erop) sloot hr. Giltaij de bijeenkomst af met een duidelijke presentatie over wat er kan gebeuren met een brand indien we niet goed voorbereid zijn. Dit ging van het bevestigen van simpele brandmelders tot het niet zodanig beveiligen van je huis, dat de inbreker er wel in kan, maar dat jezelf er mogelijk niet meer uit kan.

 

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.