VN-Verdrag

Toespraak college B&W ivm VN verdrag. In het kader van het VN-VerdrDSCF3762ag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB)het college van B&W verrast met een “stimuleringsbokaal”.
De voorzitter van de SGB overhandigde de bokaal op dinsdag 23 augustus jl in het bijzijn van de andere bestuursleden aan het college.
Vooraf had de voorzitter van de SGB, de heer Simon Verkade een toespraak gehouden.
Hij stelde het college voor nu stappen te gaan zetten.
De collegeleden reageerden positief op deze SGB activiteit.
De volledige toespraak vindt u in deze bijlage.

 

IMG_9630