Pekingtuin

Het is al weer even geleden dat over de te vernieuwen speelhoek in de Pekingtuin een bijeenkomst was op locatie.Diverse belanghebbenden / insprekers waren toen aanwezig. Ook de landelijk bekend staande “Speeltuinbende” was er.

Namens de SGB waren toen ook aanwezig de bestuurders Willem Daenen en Simon Verkade.
Gemeenteambtenaren noteerden de wensen van de aanwezigen.
De gemeente ging aan het werk. De Raad vond dat het GOED opgeknapt moest worden en stelde daarvoor ruim budget beschikbaar.Er moest rekening gehouden worden met de uitstraling van het park.
En het resultaat mag er zijn.

SGB Pekingtuin

Wethouder mw. De Koning knipt een lint door waardoor de speelhoek officieel is geopend.

Donderdag 12 oktober 2017 hebben burgemeester Roëll en wethouder mw. De Koning de speelhoek geopend. De burgemeester heette iedereen welkom.
De wethouder knipte een lint door dat toegang gaf tot een glijbaan.
De aanwezige kinderen moesten een uitgezet parcours lopen, klimmen een glijden. De  tijden werden genoteerd.

Ook burgemeester Roëll kon er niet onderuit het parcours te lopen en te klimmen.

SGB Pekingtuin 2

Burgemeester Roëll neemt een hindernis. Je kon merken dat hij gewend is hindernissen te nemen.

En SGB voorzitter Simon Verkade kon toen ook niet meer achterblijven. Ook hij liet een bepaalde tijd noteren.
In zijn leeftijd categorie was hij de eerste. Maar ja in die categorie was hij ook de enige deelnemer. . . . . . . . . .
Belangrijk is dat de speelhoek ook goed toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Zij kunnen er samen met andere kinderen spelen.
De SGB is blij met deze uitvoering. Want . . . .  ook met een beperking hoor je er helemaal bij.
Namens de SGB waren SGB bestuurders Willem Daenen en Simon Verkade aanwezig bij de opening.