Ontmanteling Stimuleringsbokaal

 

 

Ontmanteling Stimuleringsbokaal.

Dinsdag 6 februari 2018, werd een delegatie van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), welkom geheten door  het college van B&W.
Aanleiding was de ontmanteling van de stimuleringsbokaal die de SGB op 23 augustus 2016 aan het college had uitgereikt.
Dit omdat Nederland het VN-Verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking kort daarvoor had geratificeerd.
De SGB vond dat het college wel een stimulering kon gebruiken wat stappen te gaan zetten.Andre2
In de bokaal zat een vraag opgesloten en er was een houdbaarheidsdatum aan de bokaal verbonden.
Een maand voor de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2018. Daarom was de SGB nu bij het college.
De SGB voorzitter Simon Verkade memoreerde nog even kort een stukje voorgeschiedenis.
De ontmanteling van de bokaal werd gedaan door de “zorg” wethouder Andre van Rossum en de SGB voorzitter.
De spanning steeg voelbaar bij het college . . . .  want welke vraag zat er verborgen in de bokaal.

“WAT HEEFT U ER TOE NU TOE AAN GEDAAN OM UITVOERING TE GEVEN AAN HET VN VERDRAG ?

Wethouder Van Roshum gaf als eerste reactie enkele punten aan, o.a. dat de gemeente er mee bezig was, en de toegankelijkheid van de winkels in de Laanstraat werden genoemd. Maar er kan nog meer gedaan worden. Ook erkende hij dat wel eens vergeten was de SGB als adviesorgaan van het college te raadplegen. Verkade gaf aan NIET helemaal tevreden te zijn. Het is een bewustwordingsproces. Wij blijven u volgen zo zei hij.
Andre1De SGB (Simon Verkade) gaf aan dat de gemeente beleid maakt voor mensen met een beperking. Bij de implementatie van een stukje beleid, moet de gemeente die mensen / organisaties betrekken die er ook verstand van hebben, zoals de SGB, de Senioren Raad, de Reumavereniging en de Zonnebloem om maar enkele organisaties te noemen.
Verkade memoreerde ook nog even dat vorige week de Tweede Kamer over het VN verdrag had gesproken.

Ook toen werd er door verschillende fracties de hoop uitgesproken dat het bij beleidsambtenaren “tussen de oren” moet gaan zitten. Steeds meer BEWUST WORDEN, dat “ze” er echt helemaal bij horen.
Dat had de SGB ook al genoemd bij de overhandiging van de Bokaal in augustus 2016.
De SGB hoopt binnenkort verder door te spreken met de wethouder. Welke stappen zijn er al gezet en welke stappen staan in de steigers.
De achterban / mensen met een beperking zijn het zeker waard. Ze horen er helemaal bij.

Simon Verkade

Andre3